AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI , AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
KATEDRA METROLOGIIOpiekun Koła

dr. hab inż Andrzej Bień
B1, IIp., pok.210, tel.(617) 28-73
e-mail: abien@uci.agh.edu.pl

Administrator strony

Andrzej Wetula
e-mail: wetula@agh.edu.pl