AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI , AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
KATEDRA METROLOGII
Kronika Koła Naukowego...

Koło naukowe ECART powstało w roku 1990 przy Zakładzie Metrologii (obecnie Katedra Metrologii) będącego w strukturze Instytutu Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych. Od początku działalności, aż do chwili obecnej opiekunem naukowym koła i wszystkich projektów w nim realizowanych jest dr inż. hab. Andrzej Bień.
Członkowie koła – indywidualnie lub w zespołach - zajmują się projektowaniem i konstruowaniem systemów pomiarowych zbudowanych w oparciu o procesory sygnałowe i kontrolery jednoukładowych. Wszystkie prowadzone projekty są pracami aplikacyjnymi, których końcowym etapem są w pełni funkcjonalne przyrządy pomiarowe. Efekty prac prezentowane są na Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego, niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca.
Koło może ponadto pochwalić się dwoma wyróżnieniami w konkursie na najlepszą pracę magisterską - Diamenty AGH, oraz kilkoma publikacjami zamieszczonymi w Zeszytach Studenckiego Towarzystwa Naukowego.


Działalność koła:

  • budowa systemów pomiarowych opartych na procesorach sygnałowych i kontrolerach jednoukładowych, działalność prowadzona w ramach badań własnych,
  • prace pomiarowe w laboratoriach oraz obliczenia z wykorzystaniem specjalistycznych programów,
  • uczestniczenie w ruchu studenckich kół naukowych (sesje studenckich kół naukowych).

Jeśli chcesz do nas dołączyć - napisz


Stronę prowadzą, redagują studenci działający w kole.
Jeśli masz jakieś uwagi techniczne odnośnie strony - napisz

Ostatnia aktualizacja: