AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI , AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
KATEDRA METROLOGIISUKCESY W "DIAMENTACH AGH ":

  • Krzysztof Kasiński
   System do pomiaru częstotliwości dostrajenia betatronowego kołowych akcelerometrów w CERN
   wyróżnienie w kategorii prac aplikacyjnych
   X edycja rok akademicki 2007/2008

  • Krzysztof Tomal, Marcin Heród
   Rejestracja sygnałów napięciowych biomedycznych.
   wyróżnienie w kategorii prac aplikacyjnych
   V edycja rok akademicki 2002/2003

Projekty zaprezentowane podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH:

  2009-05-20 - XXXLVI Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, i Telekomunikacji

  2008-05-08 - XXXLV Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, i Telekomunikacji

  • Wojciech Hanuszkiewicz, III rok; Jacek Wastag, III rok
   Wzmacniacz prądowy do zastosowań w wyznaczaniu dokładności urządzeń pomiarowych.
  • Cezary Klimasz, III rok
   Mikroprocesorowy moduł pomiaru prędkośći wiatru z interfejsem RS485.
  • Konrad Papierz, IV rok; Łukasz Skubis, IV rok
   Pulsoksymetr - pomiar natlenienia krwi.
   Referat wyróżniony II miejscem

  2007-05-10 - XXXLIV Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, Biocybernetyki i Telekomunikacji

  • Artur Boroń, V rok
   Przyrząd do pomiarów jakosći energii oparty na module DIMM-PC i układzie FPGA.
   Refera wyróżniony II miejscem
  • Radosła Górniak, IV rok
   Algorytm systemu wizyjnego, służącego do pomiaru parametrów geometrycznych skrętki CFL - włókna żarowego żarówki.
  • Matuesz Nowik, IV rok
   Urządzenie do optycznego pomiaru prędkości obrotowej wału.
  • Konrad Papierz, III rok; Łukasz Skubis, III rok
   Pulsoksymetr - pomiar częstości pracy serca.
   Referat wyróżniony I miejscem
  • Jakub Rzeszutko, IV rok
   Miernik migotania światła.
  • Grzegorz Tkaczewski, III rok
   Pomiar dużych prądów z wykorzystaniem cewki Rogowskiego.

  2006-05-11 - XXXLIII Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, Biocybernetyki i Telekomunikacj

  • Krzysztof Kanas, Maciej Kubica
   Wieloprocesorowy system pozycjonowania robota..
   Refera wyróżniony II miejscem
  • Krzysztof Kasiński, Artur Boroń
   Zestaw uruchomieniowy dla FPGA wraz z projektem referencyjnym.
  • Refera wyróżniony I miejscem
  • Marcin Łojowski
   Generator liczb pseudolosowych.
  • Magdalena Ostrogórska, Paweł Ostrogórski
   Uniwersalne oprogramowanie karty pomiarowej
  • .
  • Szymon Porwolik, Artur Puk
   Miernik migotania światła.

  2005-05-05 - XXXLII Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, Biocybernetyki i Telekomunikacji

  • Krzysztof Tworkowski, Marcin Święch
   Elastyczne łącze radiowe w systemie pomiarowym.

  2004-05-13 - XXXLI Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, Biocybernetyki i Telekomunikacji

  • Arkadiusz Champel, Marek Jędro
   Rejestrator sygnałów z mikrokontrolerem ATMega 128 – komunikacja z PC przez port USB
  • Paweł Chwastek, Piotr Czajka
   Pomiar wartośći skutecznej systemem cyfrowym o nierównomiernym próbkowaniu.
   Refera wyróżniony II miejscem
  • Andrzej Gawlik, Michał Hudy
   Watomierz ze strukturą PLD.
   Refera wyróżniony III miejscem
  • Wojciech Godek
   Miernik uciążliwości migotania światła.
  • .
  • Krzysztof Tworkowski, Marcin Święch
   System dydaktyczny do testowania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów.

  2003-05-08 - XXXL Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, Biocybernetyki i Telekomunikacji

  2002-05-09 - XXXIX Sesja, sekcja Automatyki, Elektrotechniki, Biocybernetyki i Telekomunikacji

  • Andrzej Kapusta, Andrzej Wetula, Konrad Zimmer
   Wieloprocesorowy system pomiarowy oparty na procesorach sygnałowych do akwizycji sygnałów pomiarowych sieci energetycznej.
   Refera wyróżniony I miejscem
  • Krzysztof Rewilak
   Rejestrator mikroprocesorowy.
   Refera wyróżniony I miejscem
  • Krzysztof Tomal, Marcin Heród
   Mikroprocesorowy system do pomiarów i akwizycji danych biomedycznych.

  2001-05-10 - XXXVIII Sesja, sekcja Aplikacji i Metod Komputerowych w Elektrotechnice

  • Andrzej Kapusta, Andrzej Wetula, Konrad Zimmer
   Mikrokomputer dydaktyczny zbudowany w oparciu o mikrokontroler 80C535.
   Refera wyróżniony III miejscem
  • Krzysztof Rewilak
   Rejestrator mikroprocesorowy.

  2000-05-11 - XXXVII Sesja, sekcja Aplikacji i Metod Komputerowych w Elektrotechnice

  • Łukasz Urbanek, Marcin Tomczak, Mariusz Szymczyk
   System akustycznej analizy pracy serca.
   Refera wyróżniony III miejscem

  1998-05-08 - XXXV Sesja, sekcja Informatyki, Elektroniki i Robotyki

  • Krzysztof Piasek, Grzegorz Spiechlanin
   System akwizycji danych oparty na procesorze sygnałowym TMS 320C32

  1997-05-08 - XXXIV Sesja, sekcja Informatyki, Elektroniki i Robotyki

  • Krzysztof Piasek, Grzegorz Spiechlanin
   -- brak tytułu --

  1996-05-08 - XXXIII Sesja, sekcja Informatyki, Elektroniki

  • Mariusz Limanowski, Wojciech Kmiecik
   Współpraca procesora sygnałowego TMS320C32 z komputerem osobistym klasy PC.
  • Paweł Musiał, Grzegorz Sieklucki
   Zastosowanie procesora sygnałowego do badania jakośći amortyzatorów.

  1995-05-11 - XXXII Sesja, sekcja Informatyki i Elektroniki

  • Gabriel Buchała
   Karta pomiarowa z opcją PRETRIGGER VIEWING do komputera klasy PC.

  1994-05-12 - XXXI Sesja, sekcja Informatyki, Elektroniki i Fizyki

  • Wojciech Fiedurek, Wojciech Psonka
   Projektowanie filtrów cyfrowych.

  1992 - XXIX Sesja

  • -- brak danych --
   Cyfrowy filtr adaptacyjny.

  1991-05-16 - XXVIII Sesja, sekcja Informatyki, Elektroniki i Fizyki

  • Andrzej Wojtas
   Rejestrator przebiegów wolnozmiennych.

Publikacje leauratów Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego wydane w Zeszytach Studenckiego Towarzystwa Naukowego:

  • Konrad Papierz, Łukasz Skubis
   Pomiar natlenienia krwi tętniczej.
   Zeszyt nr 15, 2008
  • Konrad Papierz, Łukasz Skubis
   Monitorowanie nieinwazyjne – pulsoksymetr.
   Zeszyt nr 13, 2007
  • Artur Boroń
   Przyrząd do pomiarów jakości energii oparty na module DIMM-PC i układzie FPGA.
   Zeszyt nr 13, 2007
  • Krzysztof Kanas, Maciej Kubica
   Wieloprocesorowy system pozycjonowania robota.
   Zeszyt nr 11, 2006
  • Paweł Chwastek, Piotr Czajka, Andrzej Gawlik, Michał Hudy
   Pomiar wartości skutecznej i mocy systemem cyfrowym z nierównomiernym próbkowaniem.
   Zeszyt nr 4, 2004
  • Krzysztof Tomal, Marcin Heród
   Rejestracja sygnałów napięciowych biomedycznych.
   Zeszyt nr 2, 2003
  • Andrzej Kapusta, Andrzej Wetula, Konrad Zimmer
   Wieloprocesorowy system pomiarowy do akwizycji sygnałów sieci energetycznej.
   Zeszyt nr 1, 2002